Theo Thăm dò Mới của NPR/PBS NewsHour/Marist: Bernie Sanders dẫn đầu với 31% và Mike Bloomberg đứng tại vị trí thứ hai với 19%, Joe Biden với 15%, Elizabet Warren với 12%, Amy Klobuchar với 9% và Pete Buttigieg với 8%


Theo nguồn tin trên trang mạng của NPR/PBS NewsHour/Marist

Theo Thăm dò Mới của NPR/PBS NewsHour/Marist: Bernie Sanders dẫn đầu với 31% và Mike Bloomberg đứng tại vị trí thứ hai với 19%, Joe Biden với 15%, Elizabet Warren với 12%, Amy Klobuchar với 9% và Pete Buttigieg với 8%
Share