Địa Điểm Bỏ phiếu sớm cho Caucus Nevada cho Cử Tri của Thành phố Las Vegas và Quận Clark trong Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ từ Thứ Hai ngày 15 đến ngày 18 tháng 2 năm 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng của The Nevada State Democratic Party

Early Voting For Nevada Caucus: February 15, 2020 – February 18, 2020LAS VEGAS STRIP

Bellagio – Annex 3600 S Las Vegas Blvd., Las Vegas 89109

Hours of Operation

Sunday, February 16th – this will be a 24-hour location from noon to noon

MGM Grand – Outside of the Employee Dining Room 3799 S Las Vegas Blvd., Las Vegas 89109

Hours of Operation

Sunday, February 16: 5 pm – 12 am
Monday, February 17: 8am – 8pm
Mandalay Bay – Employee Dining Room 3950 S Las Vegas Blvd., Las Vegas 89119

Hours of Operation

Sunday, February 16: 9am – 5 pm
Monday, February 17: 8am – 8pm
Paris – Employee Dining Room 3655 S Las Vegas Blvd., Las Vegas 89109

Hours of Operation

Sunday, February 16: 5 pm – 12 am
Monday, February 17: 8am – 8pm

CLARK

Cardenas Market, 2545 S Eastern Ave., Las Vegas 89169

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Chinatown Plaza Mall, 4205 Spring Mountain Rd., Las Vegas 89102

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Doolittle Community Center, 1950 J St., Las Vegas 89106

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
UNLV Student Union Room 205, 4505 S Maryland Pkwy, Las Vegas 89154

Hours of Operation

Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
The Gay & Lesbian Community Center of Las Vegas, 401 S Maryland Pkwy, Las Vegas 89101

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Sun City Anthem Community Center, 2450 Hampton Rd., Henderson 89052

Hours of Operation

Monday, February 17: 9 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 9 am – 6 pm
Laughlin Library, 2840 Needles Hwy, Laughlin 89029

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 2 pm
Tuesday, February 18: 10 am – 6 pm
Centennial YMCA, 6601 N Buffalo Dr., Las Vegas 89131

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Sunday, February 16: 1 pm – 4 pm
Tuesday, February 18: 2 pm – 8 pm
Jimmie Hughes Campus (Mesquite Deuce Building), 150 N Yucca St., Mesquite 89027

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 2 pm – 8 pm
Enterprise Library, 25 E Shelbourne Ave., Las Vegas 89123

Hours of Operation

Tuesday, February 18: 10:30 am – 7 pm
CSN North Las Vegas Campus Student Lounge, 3200 East Cheyenne Ave., North Las Vegas 89030

Hours of Operation

Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
CSN Charleston Campus B Lobby, 6375 W. Charleston Blvd., Las Vegas 89146

Hours of Operation

Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
CSN Henderson Campus C Lobby, 700 College Dr., Henderson 89002

Hours of Operation

Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
East Las Vegas Library, 2851 E Bonanza Rd., Las Vegas 89101

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 5 pm
Sunday, February 16: 1 pm – 5 pm
Sahara West Library, 9600 W Sahara Ave., Las Vegas 89117

Hours of Operation

Saturday, February 15: 2 pm – 5 pm
Tuesday, February 18: 10:30 am – 7 pm
Lucy Ethiopian Restaurant, 4850 W Flamingo Rd., Las Vegas 89103

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Culinary Workers Union Local 226 Building C, 1630 S Commerce St., Las Vegas 89102

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Sunday, February 16: 1 pm – 5 pm
Monday, February 17: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 10 am – 8 pm
Temple Sinai, 9001 Hillpointe Rd., Las Vegas 89134

Hours of Operation

Saturday, February 15: 1 pm – 6 pm
Tuesday, February 18: 10 am – 6 pm
Moapa Valley Community Center, 320 N Moapa Valley Blvd., Overton 89040

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 2 pm
Tuesday, February 18: 3 pm – 8 pm
IBEW Local 357, 808 N Lamb Blvd., Las Vegas 89110

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Sunday, February 16: 1 pm – 5 pm
Monday, February 17: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
AFL-CIO State Fed Building, 1891 Whitney Mesa Dr., Henderson 89014

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Sunday, February 16: 1 pm – 5 pm
Monday, February 17: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Coronado High School, 1001 Coronado Center Dr., Henderson 89052

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
UAW Local 3555, 4310 Cameron St. #11, Las Vegas 89103

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Sunday, February 16: 1 pm – 5 pm
Monday, February 17: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Legacy High School, 150 W Deer Springs Way, North Las Vegas 89084

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Heat & Frost Local 135, 4316 E Alexander Rd., Las Vegas 89115

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Sunday, February 16: 1 pm – 5 pm
Monday, February 17: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
SMART Local 88, 2560 Marco St., Las Vegas 89115

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Sunday, February 16: 1 pm – 5 pm
Monday, February 17: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 6 pm
Palo Verde High School, 333 S Pavilion Center Dr., Las Vegas 89144

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Nevada State Education Association, 3511 E Harmon Ave. #C, Las Vegas 89121

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Sunday, February 16: 1 pm – 5 pm
Monday, February 17: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 6 pm
American Legion Post 10, 1905 H St., Las Vegas 89106

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Sunday, February 16: 1 pm – 5 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Veterans Village II, 50 N 21st St., Las Vegas 89101

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Sierra Vista High School, 8100 W Robindale Rd., Las Vegas 89113

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Garrett Junior High School, 1200 Avenue G, Boulder City 89005

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Las Vegas Indian Center, 2300 W Bonanza Rd., Las Vegas 89106

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Cheyenne High School, 3200 W Alexander Rd., North Las Vegas 89032

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
Steelworkers Local 4856, 47 S Water St., Henderson 89015

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Sunday, February 16: 1 pm – 5 pm
Monday, February 17: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm
SEIU Nevada Local 1107, 2250 S Rancho Dr. STE 165, Las Vegas 89102

Hours of Operation

Saturday, February 15: 10 am – 6 pm
Tuesday, February 18: 8 am – 8 pm


https://www.lasvegasnevada.gov/cs/groups/public/documents/document/chjk/mdg5/~edisp/prd089955.pdf

Share